Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 434522
Title Neoseiulus paspalivorus, een nieuwe bestrijder van tulpengalmijt?!
Author(s) Lommen, S.T.E.; Lesna, I.; Sabelis, M.W.; Kuik, A.J. van; Silva, F.
Source Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bollen en Bomen - 31
Department(s) Nursery Stock
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) aceria tulipae - gewasbescherming - plagenbestrijding - bestrijdingsmethoden - landbouwkundig onderzoek - proeven - roofmijten - neoseiulus - tulpen - opslag - organismen ingezet bij biologische bestrijding - plant protection - pest control - control methods - agricultural research - trials - predatory mites - tulips - storage - biological control agents
Categories Tulips / Biological Control of Pests
Abstract Tulpengalmijt vormt de grootste plaag in de bewaring van tulpen, is een risico voor verspreiding van TVX en kost de sector jaarlijks miljoenen euro’s. Huidige bestrijdingsmethodes werken in praktijk niet bevredigend en de toekomst van chemische middelen is onduidelijk. Reden voor PPO en de Universiteit van Amsterdam om samen onderzoek te doen naar alternatieve bestrijdingsmethode met roofmijten. De eerste proeven tonen aan dat de Braziliaanse rover Neoseiulus paspalivorus tulpengalmijt in de bewaring in toom kan houden en zichzelf goed kan handhaven. Hij presteert daarbij vele malen beter dan de eerder onderzochte Neoseiulus cucumeris. Vertegenwoordigers uit de praktijk zien kansen voor deze nieuwe roofmijt maar hebben nog veel vragen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.