Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 434768
Title Friese Front Alk / Zeekoet: Oktober / November 2012, cruise rapport
Author(s) Leopold, M.F.; Bemmelen, R.S.A. van; Kuhn, S.; Lagerveld, S.
Source Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C150/12) - 27
Department(s) IMARES Ecosystemen
IMARES
IMARES Maritiem
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) vogels - monitoring - natura 2000 - inventarisaties - waddenzee - birds - inventories - wadden sea
Categories Nature Management (General)
Abstract Het Friese Front, zoals omschreven en geografisch aangeduid in het rapport van Lindeboom et al. (2005) zal binnenkort worden aangewezen als Natura 2000 gebied. Vanwege de bijzondere status van het gebied is het belangrijk om te weten welke aantallen Zeekoeten het gebied bezoeken. De aantallen moeten daarom worden gevolgd, maar een monitoringsprogramma dat de benodigde gegevens kan aanleveren is er nog niet. Daarbij is het niet uitgesloten dat ook de aantallen Alken die het Friese Front bezoeken van internationale betekenis zijn. Alken arriveren later in de herfst dan Zeekoeten, die al vanaf juli in grote aantallen op het Friese Front arriveren
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.