Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 434899
Title Risicobeheer in de land- en tuinbouw; Het belang van bewustwording en preventie
Author(s) Meulen, H.A.B. van der; Asseldonk, M.A.P.M. van; Verstegen, J.A.A.M.
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-nota : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap ) - 52
Department(s) LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
LEI MARKT & K - Risico- en Informatiemanagement
LEI Agricultural sector & entrepreneurship
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) landbouw - tuinbouw - agrarische bedrijfsvoering - risicobeheersing - gewasbescherming - dierziekten - weer - marktprijzen - overheidsbeleid - agriculture - horticulture - farm management - risk management - plant protection - animal diseases - weather - market prices - government policy
Categories Agricultural Economics (General)
Abstract Het ministerie van EZ wil de komende jaren naar een vorm van integraal risicobeheer met aandacht voor risicobewustwording en preventie. Hiermee wordt de vraag relevant hoe de overheid in wisselwerking met bedrijfsleven, belangenbehartiging en onderwijs het gedrag van ondernemers kan beïnvloeden, zodat ze zich meer bewust zijn van de risico's en meer aan risicopreventie doen om schade te voorkomen. Bewustwording van risico's bij agrarische ondernemers moet verbeteren voor de vier onderzochte risicogebieden: fytosanitair, veterinair, weer, en markt en prijs.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.