Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 435438
Title Ondernemen in Montferland
Author(s) Stobbelaar, D.J.
Source In: Welkom in de natuur / Koedoet, M., van Rooijen, H., Velp : Van Hall Larenstein - ISBN 9789081742641 - p. 20 - 23.
Department(s) Bos- en Natuurbeheer (VHL)
Publication type Chapter in book aimed at a professional audience
Publication year 2012
Keyword(s) omgevingspsychologie - openluchtrecreatie - natuur - gemeenschappen - kinderen - gezondheid - natuur- en milieueducatie - landschapsbeleving - environmental psychology - outdoor recreation - nature - communities - children - health - nature and environmental education - landscape experience
Categories Environmental Psychology / Nature Management (General)
Abstract Speelnatuur wordt op steeds meer plekken in Nederland aangelegd: in woonwijken, natuurgebieden, bij kinderdagverblijven en op schoolpleinen. De manier waarop deze plekken tot stand komen, verschilt sterk per locatie. De opmars van speelnatuur lijkt voorlopig niet tot een einde te komen. Veel schoolpleinen zijn helemaal betegeld, dus er kan veel meer speelnatuur worden ontwikkeld. Ook de kwaliteit van bestaande speelnatuur kan beter. Vooral het beheer is een aandachtspunt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.