Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 435505
Title Helofytenfilters in sloten : schoonheid door eenvoud
Author(s) Buck, A.J. de; Gerven, L.P.A. van; Kleef, J. van; Schoot, J.R. van der; Wijk, G.C.A.; Buijert, A.; Bolt, F.J.E. van der
Source Lelystad : PPO AGV (PPO rapport 517) - 84
Department(s) Team Bodemkwaliteit
PPO AGV Team Bodemkwaliteit
CWC - Integrated Water Resources Management
Alterra - Soil physics and land use
Alterra - Integrated water and catchment management
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) sloten - landbouwgrond - helofytenfilters - waterkwaliteit - stikstof - agrarisch natuurbeheer - veldproeven - groningen - ditches - agricultural land - artificial wetlands - water quality - nitrogen - agri-environment schemes - field tests
Categories Water Quality / Nature Management (General)
Abstract In Noord-Groningen werken Agrarische Natuurvereniging Wierde & Dijk en Waterschap Noorderzijlvest samen aan het overjarig laten staan van riet in sloten waar dat mogelijk is. Omdat dit het landschap siert en omdat het veel waarde heeft voor de natuur. Bekend is dat riet ook gebruikt kan worden voor waterzuivering, in zogenaamde helofytenfilters. In vijf slootvakken met riet op drie locaties in Noord-Groningen is geprobeerd de water- en stofbalansen te meten
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.