Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 435547
Title Waarom een goede droogstand zo belangrijk is
Author(s) Ginneken, R. van; Knegsel, A.T.M. van
Source Melkveebedrijf 10 (2012). - ISSN 1376-7232 - p. 13 - 15.
Department(s) Adaptation Physiology
WIAS
Publication type Article in professional journal
Publication year 2012
Keyword(s) melkveehouderij - gustperiode - melkveevoeding - melkproductie - lactatie - energiebalans - diergezondheid - calcium - melkziekte - melkkoeien - dairy farming - dry period - dairy cattle nutrition - milk production - lactation - energy balance - animal health - parturient paresis - dairy cows
Categories Animal Nutrition and Feeding (General) / Cattle
Abstract Op welke manier droogstaande koeien gevoerd moeten worden, is al vaak benoemd. Maar waarom we dingen doen zoals ze geadviseerd worden, is wat minder bekend. In de aanloop naar een nieuwe lactatie spelen twee stromen een belangrijke rol in de stofwisseling. Bewustwording van wat de effecten zijn van een verstoorde energie- en calciumhuishouding, draagt bij aan een goede opstart van de melkkoe.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.