Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 435555
Title Parallel tussen reddingspoging bultrug Johannes en debat over grazers Oostvaardersplassen
Author(s) Stassen, Elsbeth
Source Parallel tussen reddingspoging bultrug Johannes en debat over grazers Oostvaardersplassen, Trouw.nl, 2012-12-18, R. van den Top, http://www.trouw.nl/tr/nl/5948/Dierenwelzijn/article/detail/3364961/2012/12/18/Parallel-tussen-reddingspoging-bultrug-Johannes-en-debat-over-grazers-Oostvaardersplassen.dhtml
Department(s) WIAS
Human Animal Interaction
Adaptation Physiology
Publication type Media appearance
Publication year 2012
Abstract De natuurbeschermers die hulp wilden bieden aan de bultrug die strandde op de zandplaat Razende Bol bij Texel, hebben gedaan wat de wet van hen verlangt, zegt Elsbeth Stassen, hoogleraar Dier en Samenleving aan de Wageningen Universiteit. "Als wilde dieren uitzichtloos lijden en zich in onze invloedssfeer bevinden, dan vinden wij als samenleving dat we moeten ingrijpen." . De bultrug en een potvis die daar niet ver vandaan ligt, worden vermoedelijk vandaag vervoerd naar het strand van Texel. Daar staat een 'snijteam' van Naturalis klaar om de dieren te ontleden. Stassen begrijpt de emoties rond de stranding van bultrug Johannes. Zij en haar promovendi doen onderzoek naar de ingewikkelde relatie tussen mensen en dier. In deze krant stond gisteren een brief van een Amsterdamse die stelde dat de zorg die Johannes kreeg tijdens zijn doodsstrijd, een schril contrast bood met de zorg die haar vader in de laatste dagen van zijn leven krijgt in het verpleeghuis. Stassen: "De briefschrijfster heeft gelijk als ze zich zorgen maakt over hoe wij in onze samenleving met mensen omgaan. Maar de vergelijking met dieren is oneigenlijk. Voor dieren gelden ook morele uitgangswaarden. Alle dieren hebben waarde en alle dieren hebben zorg nodig. Dit geldt zeker voor gewervelde dieren, zoogdieren. Omdat deze dieren plezier en pijn kunnen ervaren. In de nieuwe Wet Dieren staat omschreven wanneer je een dier mag doden: als het uitzichtloos lijdt, in het belang van dierziektebestrijding, als het agressief is of voor de productie van vlees. Wilde dieren vallen onder de Flora- en Faunawet, maar ook hier geldt dat in het geval een wild dier uitzichtloos lijdt, we moeten ingrijpen." Biologen, onder meer van Ecomare, vinden dat de bultrug met rust had moeten worden gelaten. Het dier had, zeggen zij, net als in de natuur, moeten kunnen sterven zonder dat er mensen aan gingen sjorren. Stassen: "Als een dier in nood is, dan moeten we wat. Dat is hier ook gebeurd. Er is gekeken of de bultrug naar dieper water kon worden gesleept. Toen dat niet lukte, is geprobeerd het dier te laten inslapen. We weten niet waarom het dier is gestrand. Heeft het op zijn reis van Noorwegen naar de Kaapverdische Eilanden de verkeerde afslag genomen? Was het ziek? Is het dier door toedoen van de mens op de zandbank gelopen?" "Wat hier meespeelt is, dat dit een bultrug was, een prachtig kolossaal dier dat hier niet vaak aanspoelt. Als zo'n dier strandt, is het direct hulpeloos. Dat leidt tot heftige emoties. We hebben als samenleving morele redenen om zo'n dier niet zomaar aan zijn lot over te laten." Ook bij de Oostvaarderplassen, waar grote grazers als runderen, paarden en edelherten vrij rondlopen, woedde jaren geleden een discussie over de vraag of dieren die zich niet kunnen redden, moeten worden bijgevoerd. Hier werd uiteindelijk bepaald dat de grazers moesten worden beschouwd als in het wild levende dieren. "We wilden niet dat deze dieren uitzichtloos zouden lijden. Daarom werd besloten dat dieren die het niet gaan redden, zullen worden afgeschoten."
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.