Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 435601
Title Multifunctionele Platforms op Zee, het concept, de wet en regelgeving en de lessen voor de toekomst
Author(s) Stuiver, M.; Agricola, H.J.; Fontein, R.J.; Gerritsen, A.L.; Kersten, P.H.; Kselik, R.A.L.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2364) - 60
Department(s) Alterra - Governance
Alterra - Regional development and spatial use
ALT - CL - Landschap Systemen
Alterra - Integrated water and catchment management
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) landgebruiksplanning - windmolens - mariene gebieden - noordzee - land use planning - windmills - marine areas - north sea
Categories Land Use Planning
Abstract De mariene systemen en de kustzones worden steeds intensiever gebruikt voor verschillende functies. Hierdoor ontstaan nieuwe 'competing claims' op deze ruimte. Deze variëren van claims van natuur en biodiversiteit (zee-reservaten), vanuit de economie (visreservaten voor de visserij) tot het ontwikkelen van zones voor windmolens, boorplatforms, zandwinning, scheepvaart etc. Dit rapport geeft een beschrijving van een relatief nieuw fenomeen dat in opkomst is: Multifunctionele Platforms op Zee waarop maritieme activiteiten met elkaar zijn geclusterd op zee. Aan de hand van twee case-studies: Maasvlakte 2 en Windmolenpark Q10, wordt geanalyseerd welk beleidsinstrumentarium door verschillende partijen is toegepast in deze cases en welke lessen hieruit geleerd kunnen worden voor de toekomstige ontwikkeling van MUPS. Verder wordt een doorkijk gegeven naar wat de overheid in de nabije toekomst mogelijk zou kunnen gaan doen op het gebied van beleid en beheer voor een ontwikkelingsgerichte benadering van de Noordzee
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.