Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 435645
Title Q-koorts onderzoek in Nederland: resultaten tot nu toe
Author(s) Duynhoven, Y. van; Stenvers, O.; Wever, P.; Dijkstra, F.; Roest, H.I.J.; Wijkmans, C.; Vellema, P.; Oomen, T.; Steenbergen, J.
Source Infectieziekten bulletin 22 (2012)9. - ISSN 0925-711X - p. 328 - 332.
Department(s) CVI Bacteriology and Epidemiology
Publication type Non-refereed article in scientific journal
Publication year 2012
Abstract In 2008 en 2009 is er vooral in zuidelijk Nederland sprake geweest van een groot aantal Q-koortspatiënten (zie figuur). Vooral aan de bron (besmette melkgeitenbedrijven) zijn veel preventiemaatregelen genomen, waarna het aantal patiënten afnam. Het grote aantal ziektegevallen bood echter de gelegenheid om onderzoek te doen naar humane en veterinaire aspecten van de ziekte, verwekker, verspreiding en bestrijding. Het Nederlandse Q-koortsonderzoek kenmerkt zich door nauwe samenwerking tussen het humane en veterinaire veld. In dit artikel geven we een overzicht van de belangrijkste bevindingen uit inmiddels afgerond onderzoek.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.