Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 435745
Title Nederlandse Wegen Groen
Author(s) Smits, A.P.; Hop, M.E.C.M.; Hiemstra, J.A.
Source Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 36
Department(s) Nursery Stock
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) wegbeplantingen - vegetatietypen - beplantingen - heggenplanten - soortendiversiteit - inventarisaties - wegen - roadside plantations - vegetation types - plantations - hedgerow plants - species diversity - inventories - roads
Categories Ornamental Woody Plants
Abstract In 2012 had Nederland 5120 km rijkswegen, en ook nog eens 7802 km provinciale wegen. Deze wegen hebben bermen, waartoe men meestal het oppervlak tussen verharding en bermsloot rekent. Bermen langs de Nederlandse rijkswegen beslaan gezamenlijk ruwweg 20.000 ha. Zo’n 80 % is begroeid met kruidachtige vegetaties, de rest met houtachtige vegetaties (circa 4600 ha). Langs de bermen liggen vaak bermsloten, in totaal zo’n 4500 km en er zijn talloze faunavoorzieningen aangebracht. Voor al deze objecten gelden beheermaatregelen. Dit project is de eerste fase van het traject ‘De Groene Weg’ dat een brede toepassing van groene snelwegafscheidingen in heel Nederland beoogt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.