Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 435749
Title Proefveld tulpenstengelaal (waardplanten) onderzoek
Author(s) Dees, R.H.L.; Doorn, J. van
Source Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 13
Department(s) Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) plantenparasitaire nematoden - ditylenchus dipsaci - bloembollen - waardplanten - landbouwkundig onderzoek - tulpen - proeven - plant parasitic nematodes - ornamental bulbs - host plants - agricultural research - tulips - trials
Categories Plant Parasitic Nematodes / Bulb and Tuber Flowers
Abstract Stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci) veroorzaken een quarantaineziekte in bloembollen. Op basis van waardplantbereik worden verschillende rassen van dit aaltje onderscheiden. Het tulpen-, narcis- en hyacinten-ras komen voor in bloembollen. Het tulpenstengelaaltjes heeft van deze rassen het breedste waardplantbereik. Dit ras maakt o.a. tulp, narcis en hyacint-achtigen ziek. Binnen het project waardplanten stengelaaltjes (PT 13055), gestart in 2007, is begonnen met het besmetten van een perceel met tulpenstengelaaltje voor het uitvoeren van waardplantexperimenten door het planten van stengelaaltjes zieke tulpenbollen. Dit leverde voor de looptijd van het project echter een onvoldoende besmetting op voor het doen van waardplantexperimenten. Om toekomstig onderzoek naar het waardplantbereik en bestrijding van het tulpenstengelaaltje mogelijk te maken is besmetting van dit perceel voortgezet.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.