Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 435761
Title Weer, konijn en haas
Author(s) Rödel, H.; Dekker, J.J.A.
Source Zoogdier 23 (2012)4. - ISSN 0925-1006 - p. 1 - 3.
Department(s) Alterra - Animal ecology
Publication type Article in professional journal
Publication year 2012
Keyword(s) fauna - wilde dieren - winter - nadelige gevolgen - wetenschappelijk onderzoek - wild animals - adverse effects - scientific research
Categories Nature Management (General)
Abstract Sneeuw en ijs: de winter is voor veel dieren een moeilijke tijd. Zo ook voor hazen en konijnen. De weersomstandigheden kunnen een behoorlijke invloed hebben op overleving van deze dieren, maar bijvoorbeeld ook op het succes van de voortplanting. Om te achterhalen hoe dat precies werkt op populatieniveau analyseerden Heiko Rödel en Jasja Dekker bijna 30 jaar aan afschotgegevens uit Nederland en Duitsland. Zij combineerden deze jachtstatistieken met weersgegevens van de metereologische diensten van beide landen. Eerst hebben ze voor beide soorten de langdurige trends geanalyseerd. Hieruit bleek dat hazen de afgelopen 28 jaar in Nederland en Duitsland gestaag zijn afgenomen. De belangrijkste oorzaak van deze langdurige negatieve trend moet gezocht worden in de intensivering van de landbouw, al is bekend dat ook ziekten, predatoren, en weer invloed hebben op de populatiedynamiek van hazen. De konijnendata vertonen door de komst van het Viraal Haemorhagisch Syndroom een afname na 1990. Door de ontwikkeling van resistentie tegen deze ziekte is er de afgenomen jaren weer een toename. De volgende stap was het bepalen van effecten van regen en van kou op de konijnen- en hazenpopulaties. Regen heeft een duidelijke invloed. De aantallen geschoten hazen, en dus de hazenpopulatie is lager in jaren met hogere hoeveelheden neerslag tijdens de zomer en/of herfst in het jaar ervoor. De stand van de konijnen populatie zit nog wat ingewikkelder in elkaar. Naast het negatieve effect van de regen in de lente in het jaar van afschot, werkten regen en kou samen in op de konijnenpopulatie. De konijnenstand werd lager door lage temperaturen in de voorgaande winter, maar alleen als er tijdens de lente van het vorige jaar veel neerslag was.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.