Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 435790
Title Erfgoedprofessionals aansluiten bij bottom-up initiatieven
Author(s) Janssen, Joks
Source Erfgoedprofessionals aansluiten bij bottom-up initiatieven, Erfgoedstem, 2012-10-31, D. Cleene, de
Department(s) WASS
Land Use Planning
Publication type Media appearance
Publication year 2012
Abstract De ErfgoedStem is in 2007 ontstaan als een initiatief van een aantal erfgoedinstellingen die in ‘s-Hertogenbosch bijeen waren om te praten over meer gezamenlijkheid in de sector. Tot de organisaties die actief hebben bijgedragen aan het op gang helpen van de Erfgoedstem behoren het projectbureau Belvedere, Het Nationaal Restauratiefonds, BOEi, De stichting ErfgoedLab, Bureau Buiten, De Erfgoedvereniging Heemschut, projectbureau de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de gemeente ‘s-Hertogenbosch. De Erfgoedstem is een onafhankelijk geproduceerde e-mail nieuwsbrief die wekelijks aan de hand van het in de media verschenen nieuws een breed overzicht geeft van wat er gaande is in de Erfgoedwereld. De ErfgoedStem bevat verwijzingen naar door derden gepubliceerde nieuwsartikelen. De nieuwsbrief wordt gratis verspreid onder alle geïnteresseerden, maar is primair gericht op professionals, experts en organisaties en individuen die (onroerend-) erfgoedgerelateerde belangen hebben. Inmiddels zijn ook het Nationaal Groenfonds en de Federatie Het Behouden Huis en diverse Stadsherstellen, het erfgoedhuis Zuid-Holland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed toegetreden tot de ondersteuners van ons initiatief. We streven gestage uitbreiding van het aantal vrienden, sponsors en dragers van de Erfgoedstem.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.