Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 435793
Title Activated carbon in sediment remediation : benefits, risks and perspectives
Author(s) Kupryianchyk, D.
Source University. Promotor(en): Bart Koelmans, co-promotor(en): Tim Grotenhuis. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461734310 - 262
Department(s) Aquatic Ecology and Water Quality Management
IMARES
Sub-department of Environmental Technology
WIMEK
Publication type Dissertation, internally prepared
Publication year 2013
Keyword(s) waterbodems - verontreinigde sedimenten - ecotoxicologie - remediatie - actieve kool - macroinvertebraten - benthos - waterorganismen - bioaccumulatie - water bottoms - contaminated sediments - ecotoxicology - remediation - activated carbon - macroinvertebrates - aquatic organisms - bioaccumulation
Categories Environmental Engineering / Environmental Toxicology, Ecotoxicology / Environmental Pollution
Abstract Klassieke verontreinigingen zoals hydrofobe organische verbindingen (HOCs) komen uiteindelijk vaak in waterbodems terecht. Deze waterbodems kunnen hierdoor zelf een bron van verontreiniging worden en zo een risico vormen voor aquatische organismen en voor de mens. Traditionele manieren om waterbodems te reinigen, zoals baggeren en in situ capping, zorgen voor een grote verstoring van het benthische milieu en zijn niet altijd effectief, terwijl zij wel hoge kosten met zich meebrengen. Daarom is het nodig om nieuwe methoden voor reiniging van waterbodems te ontwikkelen die makkelijker zijn, minder kosten en minder verstorend zijn dan de bestaande methoden. De afgelopen jaren is de mogelijkheid onderzocht om adsorberende materialen zoals actieve kool (AC) toe te voegen aan verontreinigde waterbodems om zo de HOC concentratie in het water te verminderen. Dit onderzoek heeft als doel om het effect van toevoegen van AC op HOC blootstelling en toxiciteitsafname voor bentische organismen en gemeenschappen beter te begrijpen, om zo het gat tussen laboratorium en veld te dichten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.