Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 435979
Title Overwegingen bij alternatieve kadaverlogistiek in Nederland; Consequenties van het verruimen van de bewaarperiode van kadavers
Author(s) Hoste, R.; Oosterkamp, E.B.; Aramyan, L.H.
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-nota : Markt & ketens ) - 28
Department(s) LEI MARKT & K - Ketenprestaties
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) kadaververwijdering - karkassen - diergezondheid - volksgezondheid - veehouderij - logistiek - agrarische bedrijfsvoering - carcass disposal - carcasses - animal health - public health - livestock farming - logistics - farm management
Categories Animal Husbandry (General)
Abstract Signalen uit de veehouderij geven aan dat het voor sommige veehouders aantrekkelijk zou kunnen zijn om de ophaalfrequentie van kadavers te verminderen. Het ministerie van EZ heeft het LEI daarom gevraagd om een oriëntatie van voor- en nadelen van langer koelen en invriezen van kadavers en kadavermateriaal en de consequenties daarvan te bestuderen ten aanzien van de risico's voor dier- en volksgezondheid, handhaafbaarheid, transportbewegingen, verbruik koelingsenergie, verwerkingsmogelijkheden van gekoeld en ingevroren materiaal. Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van consequenties van het verruimen van de bewaarperiode van kadavers en kadavermateriaal. EZ heeft behoefte om de voordelen te concretiseren en af te wegen tegen de nadelen, ten behoeve van een eventuele toekomstige beleidskeuze. Het ministerie wil er zeker van zijn dat een nieuwe systematiek geen extra risico's met zich meebrengt voor dier- en volksgezondheid.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.