Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 436019
Title Beperkt herstel konijnenstand na virusziekten : duinbeheerders met ziekteverlof
Author(s) Strien, A.J. van; Meij, T. van der; Dekker, J.J.A.
Source Vakblad Natuur Bos Landschap 9 (2012)9. - ISSN 1572-7610 - p. 14 - 17.
Department(s) Alterra - Animal ecology
Publication type Article in professional journal
Publication year 2012
Keyword(s) konijnen - fauna - ecologisch herstel - virusziekten - duingebieden - zuid-holland - noord-holland - rabbits - ecological restoration - viral diseases - duneland
Categories Nature Management (General) / Animals in Nature Reserves
Abstract De laatste jaren zie je het weer: afgegraasd duingrasland met veel konijnenkeutels. De terreinbeheerders zijn blij met de terugkeer van het konijn, want deze dieren zijn belangrijke hulpkrachten bij het duinbeheer. Door ziekten waren er niet veel meer van over. Het herstel is nog wankel en de mogelijkheden van terreinbeheerders om wat aan de lage stand te doen, zijn vrij beperkt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.