Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 436022
Title Beheersing appelbladgalmuggen aan de hand van monitoring
Author(s) Elberse, I.A.M.; Sluis, B.J. van der
Source Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 36
Department(s) Nursery Stock
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) vruchtbomen - malus - plantenplagen - dasineura mali - bestrijdingsmethoden - geïntegreerde plagenbestrijding - monitoring - optimalisatiemethoden - fruit trees - plant pests - control methods - integrated pest management - optimization methods
Categories Apples, Pears / Plant and Crop Protection (General)
Abstract Minuscule mugjes zorgen in de moerbeddenteelt van appel voor grote problemen. Bij ernstige aantasting door deze appelbladgalmuggen (Dasineura mali) wordt de groei flink geremd en reageert de boom met het vormen van teveel scheuten. In dit project is onderzocht of de bestrijding van appelbladgalmuggen met bestaande en eventueel nieuwe gewasbeschermingsmiddelen te verbeteren is, door gebruik te maken van een feromoonval als hulpmiddel om op het juiste tijdstip bespuitingen uit te voeren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.