Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 436156
Title Landbouw in een veranderende delta. Toekomstscenario's voor zoetwatergebruik
Author(s) Polman, N.B.P.; Linderhof, V.G.M.; Michels, R.; Sandt, K.H. van de; Vogelzang, T.A.
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-rapport : Onderzoeksveld Regionale economie & ruimtegebruik ) - ISBN 9789086156009 - 104
Department(s) LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Earth System Science
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) zoet water - watervoorziening - landbouw - scenario-analyse - modellen - landbouwontwikkeling - innovaties - fresh water - water supply - agriculture - scenario analysis - models - agricultural development - innovations
Categories Water Supply
Abstract Dit onderzoek toont hoe de landbouw zich kan ontwikkelen bij een veranderende beschikbaarheid aan zoet water. Het onderzoek is opgebouwd langs de volgende lijnen: - een beschrijving van de huidige situatie in de landbouw en de samenhangende zoetwatervoorziening; - een beschrijving van een referentiescenario voor de landbouw en de watervraag voor 2025 zonder klimaatverandering en adaptatie inclusief de resultaten van modelberekeningen en een afsluitend essay; - een kwalitatieve analyse van landbouw- en klimaatscenario's voor 2050; - adaptief vermogen en innovaties in de landbouw en de consequenties daarvan voor de watervraag (scenarioanalyse en essaybenadering).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.