Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 436160
Title Genieten aan tafel: een toegepast onderzoek naar maaltijdbeleving in verpleeghuizen
Author(s) Zeinstra, G.G.; Ziylan, C.; Kremer, S.; Peppelenbos, H.
Source Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 43 (2012). - ISSN 0167-9228 - p. P219 - P219.
Department(s) Consumer Science & Intelligent Systems
Chair Nutrition and Disease
VLAG
Publication type Abstract in scientific journal or proceedings
Publication year 2012
Abstract DOEL: In de interventie Genieten aan tafel, die tot december 2012 zal duren, is het streven de maaltijdbeleving van bewoners van verpleeghuizen te optimaliseren en hun participatie te vergroten om daarmee voedingsstatus en kwaliteit van leven te bevorderen. Ook worden de kosten en baten van de interventie onderzocht. METHODE: Tijdens de nulmeting in februari-maart 2012 hebben in drie interventielocaties en drie controlelocaties interviews plaatsgevonden met bewoners (n=102). De interviews bevatten vragen over o.a. maaltijdbeleving, eetlust en kwaliteit van leven. Ook is een specifiek voor dit onderzoek ontwikkelde dagelijkse activiteiten test gebruikt om met oefeningen te meten over welke capaciteiten bewoners beschikken. Na de nulmeting is de interventie gestart en worden deze metingen drie en zes maanden daarna herhaald. Verder verzamelen we maandelijks gegevens over gewicht, dieetproducten- en medicijngebruik en maaltijdkosten. RESULTATEN: Het gemiddelde cijfer dat deelnemers in interventielocaties aan het eten en drinken gaven tijdens de nulmeting verschilt niet significant van het cijfer in de controlelocaties: respectievelijk 6,94 en 7,19. Ook voor gezondheid, geluk en zichzelf thuis voelen werd gemiddeld een voldoende gegeven, zonder significante verschillen. Wel werd gewezen op nodige verbeteringen rondom maaltijdvoorziening en kwaliteit van leven (bijv. smaak en keuzevrijheid). DISCUSSIE: Voor het concretiseren van de interventie worden de interviewgegevens gebruikt. Afhankelijk van de mogelijkheden van bewoners zoals deze zijn vastgesteld tijdens de dagelijkse activiteiten test, zullen tijdens de interventie manieren worden ingezet om participatie te faciliteren. Hierbij wordt nadrukkelijk aangesloten bij de gangbare manier van werken in de verpleeghuizen. Dit vraagt om veel flexibiliteit en voortdurende monitoring van ontwikkelingen en beslissingen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.