Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 436223
Title Smaaklessen beproefd: een formatieve procesevaluatie
Author(s) Meester, H.J.; Regelink, M.H.
Source Den Haag : Stichting Voedingscentrum Nederland - 98
Department(s) Food Chemistry Group
VLAG
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) voedselconsumptie - smaaklessen - voeding en gezondheid - basisonderwijs - lesmaterialen - voedingseducatie - smaak - smaken - food consumption - tasting lessons - nutrition and health - elementary education - teaching materials - nutrition education - taste - tastes
Categories Human Nutrition (General) / Education (General)
Abstract Smaaklessen is een lesprogramma voor leerlingen in het primair onderwijs waar scholen zich sinds schooljaar 2006-2007 gratis voor kunnen inschrijven. In dit onderzoek is met een formatieve procesevaluatie nagegaan in hoeverre het huidige lespakket wordt gebruikt en gewaardeerd. Daarnaast is gekeken hoe de organisatie van Smaaklessen is en wordt gewaardeerd. In het onderzoek staan drie niveaus centraal: scholen, regio’s (HASsen en GGD'en) en de nationale coördinatie (WUR). Op alle niveaus zijn data verzameld via observaties (8 scholen, 19 lessen), vragenlijsten (18 leerkrachten en 39 leerlingen) en via gesprekken met leerlingen, leerkrachten, schoolleiders, betrokkenen bij HASsen, GGD’en en de WUR.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.