Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 436261
Title Van heidegebruik naar beheer. Nieuwe inzichten voor het herstel van droge heide
Author(s) Bijlsma, R.J.; Vogels, J.; Siebel, H.N.; Burg, A. Van den; Waal, R.W. de
Source Vakblad Natuur Bos Landschap 9 (2012)6. - ISSN 1572-7610 - p. 14 - 17.
Department(s) Alterra - Vegetation, forest and landscape ecology
Publication type Article in professional journal
Publication year 2012
Keyword(s) natuurbeheer - heidegebieden - droogte - biodiversiteit - nature management - heathlands - drought - biodiversity
Categories Nature Management (General)
Abstract Het huidige beheer van droge heideterreinen is vooral ingegeven door veronderstellingen over historisch landgebruik en de angst voor vergrassing als gevolg van stikstofdepositie. Dit beheer leidt echter in onvoldoende mate tot het behoud van de biodiversiteit van heideterreinen. Daarom is een nieuwe benadering van het beheer nodig om heide als leefgebied van soorten van het bos- en heidelandschap te herstellen. Op basis van recent onderzoek presenteren we hier nieuwe inzichten in de oorzaken van ecologische knelpunten in heideterreinen en doen op grond hiervan aanbevelingen voor beheer en inrichting.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.