Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 436297
Title Territoriaal kapitaal: over de betekenis van erfgoed voor het vestigings- en leefklimaat
Author(s) Janssen, J.
Source Vitruvius 6 (2012)21. - ISSN 1874-5008 - p. 8 - 13.
Department(s) Land Use Planning
WASS
Publication type Article in professional journal
Publication year 2012
Keyword(s) vestiging - stedelijke gebieden - erfgoed - cultureel erfgoed - cultuurgeschiedenis - establishment - urban areas - heritage areas - cultural heritage - cultural history
Categories Urban Plans
Abstract Het concurrerend vermogen van steden en stedelijke rgio's - hun vermogen om zich als vestigingsplaats te profileren ten opzichte van andere steden en regio's - is in de hedendaagse, geglobaliseerde economie van levensbelang. Als gevolg van de concurrentiestrijd om bedrijven, kenniswerkers en bewoners, neemt de aandacht voor de economische waarde van erfgoed toe. Investeren in gebouwd en landschappelijk erfgoed kan zowel direct als indirect een 'verrijkend' effect hebben op het vestigings- en leefklimaat
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.