Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 436336
Title Duurzaam ontwerp van de aan- en afvoer van drinkwater
Author(s) Pieterse-Quirijns, E.J.; Scheffer, W.; Agudelo Vera, C.M.; Blokker, E.J.M.
Source H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 44 (2012)21. - ISSN 0166-8439 - p. 37 - 39.
Department(s) Sub-department of Environmental Technology
WIMEK
Publication type Article in professional journal
Publication year 2012
Keyword(s) drinkwater - afvalwater - verzamelen - hergebruik van water - simulatiemodellen - duurzaamheid (sustainability) - drinking water - waste water - collection - water reuse - simulation models - sustainability
Categories Water Supply
Abstract Het simulatiemodel SIMDEUM geeft een betrouwbare voorspelling van koud- en warmwaterverbruik in woningen, gebouwen en utiliteitsbouw en kan daardoor een cruciale rol spelen bij het bevorderen van duurzaamheid in de waterketen. Zo leiden op het model gebaseerde rekenregels tot energie-efficiënte ontwerpen van leidingwaterinstallaties. Ook maakt het model het mogelijk grijs- en hemelwatersystemen goed te dimensioneren en geeft het inzicht in de kwantiteit en kwaliteit van het afvalwater, zoals temperatuur en concentratie aan nutriënten. Deze informatie is nodig in processen waarin energie of nutriënten uit afvalwater teruggewonnen worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.