Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 436498
Title Naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering: hoe doe je dat?
Author(s) Wijnands, F.G.; Monteny, A.; Looman, J.
Source Wageningen : Wageningen UR (BioKennis bericht : Energieverbruik en broeikasgasemissies ) - 4
Department(s) Team Bedrijfssystemenonderzoek
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) milieubescherming - biologische landbouw - broeikasgassen - agrarische bedrijfsvoering - energie - energieproductie in de landbouw - environmental protection - organic farming - greenhouse gases - farm management - energy - agricultural energy production
Categories Environmental Protection / Organic Farming
Abstract De huidige landbouw draagt bij aan het broeikaseffect en daarmee aan de klimaatverandering. Tegelijk heeft de landbouw goede mogelijkheden om tot vermindering van broeikasgasemissies te komen. Zestien agrariërs nemen daarvoor het voortouw in het project BoerenKlimaat.nl. Samen met Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut werken zij aan een klimaatneutrale bedrijfsvoering door mogelijkheden in de praktijk te benutten en te optimaliseren. Dit BioKennisbericht belicht deze kansen en reikt de varkenshouder, akkerbouwer en pluimveehouder suggesties aan om het eigen bedrijf verder te verduurzamen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.