Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 436632
Title Het Nieuwe Telen Tomaat 2010
Author(s) Gelder, A. de; Warmenhoven, M.G.; Grootscholten, M.
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1178) - 30
Department(s) WUR GTB Gewasfysiologie Management en Model
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) teelt onder bescherming - glastuinbouw - tomaten - energiegebruik - reductie - teeltsystemen - botrytis - schimmelziekten - simulatie - proeven - gewaskwaliteit - protected cultivation - greenhouse horticulture - tomatoes - energy consumption - reduction - cropping systems - fungal diseases - simulation - trials - crop quality
Categories Fruit Vegetables / Cultivation, Cultural Methods
Abstract In 2010 is het tweede experiment voor Het Nieuwe Telen met tomaat uitgevoerd. Daarin is met 23 m 3 aardgas per m 2 kas 68 kg grove trostomaat “Komeett” geproduceerd. Het extra heldere folie waarmee de teelt startte is vanwege condens problemen vervangen door AC-Folie. Het CO 2 gebruik was hoog maar onzeker is of dit goed is geregistreerd. De botrytis druk en infectie waren goed beheersbaar. Ook bij het nieuwe telen tomaat moet het uitgangspunt zijn geen botrytis infectie. De temperatuur in relatie tot de stralingssom per dag werd goed gerealiseerd. In deze proef was de relatie tussen straling en temperatuur 17.5 o C + 1.5 o C per 1000 joule/cm 2 .dag. Het gerealiseerde energie gebruik was met KASPRO goed na te rekenen. De simulatie klopte zeer goed met de gemeten waarden per week. Er waren geen problemen met de vruchtkwaliteit.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.