Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 436753
Title Het Nieuwe Telen: Gerbera: Efficiëntie, economie en energie - Teeltseizoen 2011-2012
Author(s) Gelder, A. de; Warmenhoven, M.G.; Dings, E.; Grootscholten, M.; Lekkerkerk, H.
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1217) - 45
Department(s) WUR GTB Gewasfysiologie Management en Model
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) snijbloemen - gerbera - energiebesparing - gewasproductie - doelstellingen - teeltsystemen - efficiëntie - productiemogelijkheden - optimalisatiemethoden - cut flowers - energy saving - crop production - objectives - cropping systems - efficiency - production possibilities - optimization methods
Categories Cultivation, Cultural Methods / Energy
Abstract De centrale vraag van het derde jaar Het Nieuwe Telen (HNT) was: Wat is een economisch rendabel systeem waarmee de voordelen van Het Nieuwe Telen wel zichtbaar worden? De Gerbera telers zijn er van overtuigd dat een energie doelstelling alleen niet voldoende is. Er moet een energie en productie doelstelling voor de periode week 40 tot en met week 10 worden gesteld, zodat door een gestegen productie en beheerste energie input de energie-efficiëntie verder wordt verhoogd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.