Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 436754
Title Buitenluchtaanzuiging bij Phalaenopsis: Ervaringen in een één jarig monitoringsproject
Author(s) Zwart, H.F. de; Voogt, J.; Dieleman, J.A.
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1218) - 30
Department(s) WUR GTB Tuinbouw Technologie
WUR GTB Gewasfysiologie Management en Model
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) glastuinbouw - teelt onder bescherming - kastechniek - temperatuur - schermen - klimaatregeling - milieubeheersing - energiebesparing - sierteelt - phalaenopsis - onderzoeksprojecten - greenhouse horticulture - protected cultivation - greenhouse technology - temperature - blinds - air conditioning - environmental control - energy saving - ornamental horticulture - research projects
Categories Ornamental Plants / Cultivation, Cultural Methods
Abstract In een 1-jarig monitoringsproject is het energiebesparingseffect van de toepassing van een buitenluchtaanzuiginstallatie in de phalaenopsisteelt onderzocht. Dit onderzoek kon worden uitgevoerd op een modern bedrijf wat onlangs een anderhalf hectare nieuwbouw heeft toegevoegd aan een bestaand phalaenopsisbedrijf. In dit nieuwe gedeelte wordt onder andere gebruik gemaakt van buitenluchtaanzuiging. Buitenluchtaanzuiging is het meest in het oog springende onderdeel van Het Nieuwe Telen. Zo’n installatie maakt het mogelijk om verantwoord een hogere luchtvochtigheid aan te houden en maakt het mogelijk om bij gesloten schermen toch voldoende vocht af te kunnen voeren. Deze twee zaken vormen de belangrijkste basis voor de energiebesparing die met Het Nieuwe Telen kan worden gerealiseerd. Een voorwaarde voor daadwerkelijke energiebesparing in een praktijksituatie is dat de regeling van de buisverwarming en het schermregime wordt aangepast. De gebruikelijke minimumbuis-instelling moet drastisch worden verlaagd, schermen moeten bij een hogere buitenluchttemperatuur dichtlopen en kierstanden in het scherm moeten worden voorkomen. Vooral wanneer de buitenlucht bij het inblazen wordt voorverwarmd naar kasluchttemperatuur moet de minimumbuistemperatuur worden verlaagd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.