Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 436761
Title State of the Art Marien onderzoek
Author(s) Jak, R.G.; Jongbloed, R.H.; Lindeboom, H.J.
Source Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C158/12) - 93
Department(s) IMARES Maritiem
IMARES
Aquatic Ecology and Water Quality Management
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) onderzoeksprojecten - wetenschappelijk onderzoek - onderzoeksinstituten - onderzoeksbeleid - coördinatie van onderzoek - kennismanagement - kennisniveau - mariene biologie - mariene ecologie - zeevisserij - nederland - noordzee - research projects - scientific research - research institutes - research policy - research coordination - knowledge management - knowledge level - marine biology - marine ecology - marine fisheries - netherlands - north sea
Categories Nature Management (General) / Aquaculture and Fisheries (General) / Marine Ecology
Abstract In het kader van het kennisbasisonderzoek heeft IMARES op verzoek van EL&I de huidige kennis en de kennisbehoefte betreffende belangrijke mariene kennisvelden in beeld gebracht. Op verschillende terreinen vindt marien onderzoek plaats op voor EL&I relevante terreinen voor de Noordzee en de Delta. Een deel van dit onderzoek wordt (mede) door EL&I gefinancierd. Binnen dat onderzoek speelt IMARES (al dan niet in samenwerking met andere onderdelen van de WUR) een centrale rol in de coordinatie en kennisleverantie aan EL&I. Voor een tiental in overleg met EL&I gedefinieerde kennisvelden is een overzicht gemaakt van de status van het kennisveld m.b.t. de beantwoorde en nog niet beantwoorde kennisvragen. Voor elk kennisveld is door een team van betrokken IMARES-experts een beschrijving gegeven van het kennisveld, van het lopend onderzoek en de daaruit opgedane kennis, en van de nog resterende kennisvragen. Van 63 resterende kennisvragen is in een workshop de prioriteit vastgesteld voor EL&I, IMARES, IenM en bedrijfsleven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.