Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 436765
Title Certificeringsschema’s in visserij en aquacultuur voor behoud van biodiversiteit
Author(s) Beukers, R.; Harms, W.B.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-paper 20) - 4
Department(s) LEI NAT HULPB - Aquatische Hulpbronnen
Alterra - Business Support Unit
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) visserij - aquacultuur - biodiversiteit - kwaliteitscontroles - kwaliteitsnormen - noordzee - fisheries - aquaculture - biodiversity - quality controls - quality standards - north sea
Categories Aquaculture and Fisheries (General) / Marine Ecology
Abstract De opkomst van certificeringsschema’s is de afgelopen jaren een van de belangrijkste ontwikkelingen binnende internationale visserijsector. Certificeringsschema’s beoordelen grof gezegd de mate van duurzaamheid van een bepaalde visserij- of aquacultuuractiviteit. Dit gebeurt door de activiteit te toetsen aan criteria en indicatoren voor verschillende duurzaamheidsaspecten zoals de vangst- of kweekmethode, bestandsbeheer en impact van de activiteit op het ecosysteem. WOt-paper 20 gaat in op de meerwaarde van certificering van visserij- en aquacultuurproducten voor het behoud van biodiversiteit.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.