Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 436772
Title Gerichte visserij op Noordzeekrab
Author(s) Steenbergen, J.; Rasenberg, M.M.M.; Hammen, T. van der; Bierman, S.M.
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C153/12) - 27
Department(s) IMARES Visserij
IMARES Vis
IMARES Experimental Ecology
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) zeevisserij - krabben (schaaldieren) - schaal- en schelpdierenvisserij - visbestand - noordzee - marine fisheries - crabs - shellfish fisheries - fishery resources - north sea
Categories Fishery Resources and Management
Abstract Gerichte visserij op Noordzeekrabben (Cancer pagarus) wordt hoofdzakelijk uitgevoerd in Engeland, Ierland en Frankrijk. Momenteel is de status van het bestand in de centrale Noordzee laag en rond het minimum. Dit blijkt uit Engelse bestandsschattingen. In Nederland zijn recentelijk twee vissers gericht gaan vissen op Noordzeekrab. Er is vrijwel geen beheer van visserij op Noordzeekrab in Nederland. Wanneer de visserij intensiteit toeneemt zonder beheer, bestaat het gevaar van overbevissing. Het is dan ook de vraag hoe het gesteld is met de Noordzeekrab voor en rondom de Nederlandse kust. Bestaande informatie over het Noordzeekrabbenbestand is in dit rapport toegankelijk gemaakt. Het gaat hierbij om gegevens die worden verzameld tijdens surveys en aanlandingsgegevens van alle vormen van visserij. Uit de surveys en de aanlandingsgegevens blijkt dat de meeste Noordzeekrabben voorkomen in de Duitse bocht. In dit gebied lijken de aantallen Noordzeekrabben te zijn toegenomen. De gebruikte surveygegevens geven een trend weer, maar zeggen nog niets over de toestand van het bestand. De meeste Noordzeekrabben worden in de zomer en het najaar aangeland. Om meer inzicht te krijgen in het vangstsucces van de gerichte visserij op Noordzeekrab zijn gegevens van 1 seizoen vissen door dhr. Kramer bijgehouden. Door een logboek bij te houden komt gedetailleerde informatie beschikbaar dat in de toekomst in combinatie met de survey gegevens kan worden gebruikt voor het inschatten van de toestand van de Noordzeekrab. Deze informatie dient als basis voor verdere invulling van een duurzame visserij op Noordzeekrab
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.