Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 436790
Title Handleiding Fytobac, Biofilter en Heliosec : werking, constructie en het gebruik voor afvalwater verontreinigd met gewasbeschermingsmiddelen
Author(s) Werd, H.A.E. de; Looij, J.H.
Source Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 44
Department(s) Fruit
Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) tuinbouw - spuitapparatuur - waterzuivering - biologische waterzuiveringsinstallaties - pesticiden - handleidingen - afvalwaterbehandeling - waterfilters - horticulture - spraying equipment - water treatment - biological water treatment plants - pesticides - guide books - waste water treatment - water filters
Categories Waste Water Treatment / Chemical Control
Abstract Deze handleiding geeft aan hoe biologische zuivering en gebruik van verdampingsbakken gebruikt kan worden om water verontreinigd met gewasbeschermingsmiddelen te reinigen. Schoonmaken van de spuit op een perceel waarop de middelen toegepast zijn, is altijd toegestaan, als afspoeling naar oppervlaktewater voorkomen wordt. Bij het schoonmaken op het erf zijn de risico’s voor het milieu vaak groter en gelden er de nodige voorwaarden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.