Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 436836
Title Kuilen op de Westerschelde: data rapport 2012
Author(s) Goudswaard, P.C.; Asch, M. van
Source Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C107/12) - 18
Department(s) IMARES Delta
IMARES
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) visserij - ongestoorde bemonstering - visbestand - westerschelde - fisheries - undisturbed sampling - fishery resources - western scheldt
Categories Fisheries
Abstract In 2012 is een voor- en najaar bemonstering op de Westerschelde gemaakt met een ankerkuil waarvan de resultaten in dit rapport worden gepresenteerd. De resultaten passen in de meerjarige data verzameling voor de Europese kader richtlijn water betreffende de overgangswateren op Nederlands gebied. Deze bemonstering is aanvullend op een identieke bemonstering op het Belgische deel van het Schelde estuarium. Eenmalig is een vergelijking tussen een bemonstering met een boomkor en de ankerkuil gemaakt voor 3 jaren. Hieruit blijkt dat de ankerkuil het pelagische visbestand het best bemonstert, terwijl dit monstertuig nauwelijks enige platvis vangt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.