Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 436900
Title Ontsmetten van recirculatiewater in de aardbeienteelt : literatuuronderzoek en testen met Xanthomonas
Author(s) Broek, R.C.F.M. van den; Evenhuis, A.; Verhoeven, J.T.W.; Wolf, J.M. van der; Krijger, M.C.; Kastelein, P.; Zouwen, P.S. van der
Source Lelystad : PPO AGV (PPO rapport 533) - 37
Department(s) Team Bedrijfssystemenonderzoek
Team Schimmels, Onkruiden en Plagen
Team Bodemkwaliteit
PPO AGV Team Bodemkwaliteit
PRI BIOINT Ecological Interactions
PRI BIOINT Moleculair Phytopathology
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) aardbeien - teeltsystemen - hergebruik van water - waterkwaliteit - regelingen - desinfecteren - kleinfruit - fruitteelt - waterfilters - waterzuivering - Nederland - strawberries - cropping systems - water reuse - water quality - regulations - disinfestation - small fruits - fruit growing - water filters - water treatment - Netherlands
Categories Fruit Growing / Water Quality
Abstract Vanuit de glastuinbouw zijn een groot aantal technieken bekend om dit water te ontsmetten zoals: langzame zandfiltratie, UV ontsmetting. verhitting, waterstofperoxide en ozon. In de boomteelt worden ook moerasfilters gebruikt. Elk systeem heeft zijn voor- en nadelen waardoor de keuze lastig is. De geschiktheid van de systemen voor de aardbeienteelt worden kort besproken. Vervolgens zijn een aantal ontsmettingstechnieken getest op Xanthomonas fragariae.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.