Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 436936
Title Stefanie de Kool: 'Teelt de grond uit route met mogelijkheden'
Author(s) Dwarswaard, A.; Kool, S.A.M. de; Slootweg, G.
Source BloembollenVisie 2013 (2013)262. - ISSN 1571-5558 - p. 28 - 29.
Department(s) Flower Bulbs
Publication type Article in professional journal
Publication year 2013
Keyword(s) vollegrondsteelt - plantenplagen - vollegrondsgroenten - bloembollen - boomteelt - fruitteelt - overblijvende planten - cultuur zonder grond - landbouwkundig onderzoek - teeltsystemen - outdoor cropping - plant pests - field vegetables - ornamental bulbs - arboriculture - fruit growing - perennials - soilless culture - agricultural research - cropping systems
Categories Cultivation, Cultural Methods / Horticulture
Abstract Wie pakweg tien jaar geleden in de bloembollensector begon over bodemweerbaarheid werd een beetje meewarig aangekeken, Nu is dat anders. Belangrijk, meer aan doen, dat zijn de opvattingen die een groeiende groep telers heeft. Om die reden wijdt BloembollenVisie een serie aan bodemweerbaarheid, bodemvruchtbaarheid en bodemleven. In de tiende aflevering staat de vraag centraal of we nog wel in de bodem moeten telen? Oftewel, wat heeft het project Teelt de grond uit inmiddels aan nieuwe inzichten opgeleverd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.