Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 437000
Title Jaarrapportage 2012 : WOT-04-011 Natuurverkenning
Author(s) WOT Natuur & Milieu,
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 328) - 67
Department(s) WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) natuurbeheer - natuurbeleid - wetenschappelijk onderzoek - inventarisaties - nature management - nature conservation policy - scientific research - inventories
Categories Nature Management (General)
Abstract In 2011 is de Uitvoeringovereenkomst WOT Natuur & Milieu vernieuwd. Hierin zijn de voorwaarden vastgelegd, die het Ministerie van Economische zaken en de stichting DLO medio 2011 zijn overeengekomen voor de uitvoering van deze wettelijke onderzoekstaken tot en met 2016. Dit werkdocument bevat de jaarresultaten van het WOT thema WOT-04-011 (Natuurverkenning). Voor elk project binnen dit thema zijn de administratieve gegevens te vinden en wordt een beknopte inhoudelijke beschrijving gegeven van het doel en het behaalde resultaat.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.