Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 437003
Title Jaarrapportage 2012 : WOT-04-008 Agromilieu
Author(s) WOT Natuur & Milieu,
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 325) - 35
Department(s) WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) milieu - landbouw - monitoring - milieubeleid - mestbeleid - pesticiden - environment - agriculture - environmental policy - manure policy - pesticides
Categories Environmental Sciences (General) / Agriculture (General)
Abstract In 2011 is de Uitvoeringovereenkomst WOT Natuur & Milieu vernieuwd. Hierin zijn de voorwaarden vastgelegd, die het Ministerie van Economische zaken en de stichting DLO medio 2011 zijn overeengekomen voor de uitvoering van deze wettelijke onderzoekstaken tot en met 2016. Dit werkdocument bevat de jaarresultaten van het WOT thema WOT-04-008 (Agromilieu). Voor elk project binnen dit thema zijn de administratieve gegevens te vinden en wordt een beknopte inhoudelijke beschrijving gegeven van het doel en het behaalde resultaat.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.