Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 437009
Title Bodemindicatoren voor duurzaam bodemgebruik in de veenweiden. Ecosysteemdiensten van landbouw- en natuurpercelen in het veenweidegebied van Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. Deel A Onderzoeksrapportage
Author(s) Deru, J.G.C.; Eekeren, N.J.M. van; Kloen, H.; Dijkman, W.; Akker, J.J.H. van den; Goede, R.G.M. de; Schouten, T.; Rutgers, M.; Smits, S.; Jagers Op Akkerhuis, G.A.J.M.; Dimmers, W.J.; Keidel, H.; Lenssinck, F.A.J.; Bloem, J.
Source Driebergen : Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut nr. 2012-005 LbD) - 115
Department(s) Alterra - Soil physics and land use
Chair Soil Biology and Biological Soil Quality
Alterra - Animal ecology
LR - PRC Zegveld
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) veenweiden - bodemchemie - organische stof - draagkracht - landgebruik - drainage - ecosystemen - duurzaamheid (sustainability) - landbouw - natuurgebieden - west-nederland - peat grasslands - soil chemistry - organic matter - carrying capacity - land use - ecosystems - sustainability - agriculture - natural areas - west netherlands
Categories Soil Chemistry / Soil Biology
Abstract Bodemindicatoren voor duurzaam bodemgebruik in de veenweiden : ecosysteemdiensten van landbouw- en natuurpercelen in het veenweidegebied van Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. De veenweiden van West Nederland vormen een oud en uniek landschap, zowel wat betreft landbouw als biodiversiteit en natuur. Het organische karakter van de bodem onder dit gewaardeerde cultuurlandschap is echter zowel de kracht als de zwakte ervan. Door de ontwatering voor landbouwgebruik vindt netto afbraak van de bodemorganische stof plaats, met bijbehorende bodemdaling en emissie van broeikasgassen. Om met zo min mogelijk bodemdaling en emissie van broeikasgassen een zo goed mogelijke productie en diversiteit te halen zijn handvaten nodig die gericht zijn op enerzijds de ecosysteemdiensten die de veenweiden leveren en anderzijds de bodemkwaliteit die deze levering van ecosysteemdiensten mogelijk maakt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.