Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 437015
Title Maatregelen voor de aanlandplicht. 4B: Incentives en disincentives
Author(s) Buisman, F.C.
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR - 10
Department(s) LEI NAT HULPB - Aquatische Hulpbronnen
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) visserijbeleid - zeevisserij - bijvangst - discards - europese unie - scenario-analyse - fishery policy - marine fisheries - bycatch - european union - scenario analysis
Categories Fishery Resources and Management
Abstract In de Visserraad van juni 2012 door de EU ministers een principe akkoord bereikt over een “algemene benadering” (‘general approach’) ten aanzien van de herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Een van de onderdelen van de general approach is een aanlandplicht die geleidelijk ingevoerd zou moeten worden. Naar verwachting zal in het eerste semester van 2013 een akkoord worden gezocht over de aanlandplicht. In het Beleidsondersteunend Onderzoek voor het Ministerie van Economische Zaken, brengen IMARES en LEI in kaart wat de mogelijk impact zal zijn, zowel ecologisch als sociaal-economisch, van een aanlandplicht voor de verschillend Nederlandse visserij sectoren. Daarbij wordt gekeken naar drie verschillende scenario's: de general approach, het voorstel van de Nederlandse overheid en het voorstel van de Europese visserijsector.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.