Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 437067
Title Tussenrapportage evaluatie programma's Leren voor Duurzame Ontwikkeling en Natuur- en Milieueducatie, 2008-2011
Author(s) Remmerswaal, A.H.; Willems, M.; Vader, J.; Schouten, A.D.; Wals, A.E.J.; Weterings, R.
Source Delft : TNO (TNO-rapport TNO-060-DTM-2012-00740) - 122
Department(s) Education and Competence Studies
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) duurzame ontwikkeling - natuur- en milieueducatie - onderwijs - vaardigheden - beleidsevaluatie - sustainable development - nature and environmental education - education - skills - policy evaluation
Categories Education for Sustainable Development / Nature Management (General)
Abstract Het programma LvDO stond in de periode 2008 tot 2011 voor de uitdaging duurzaamheid te verankeren in dagelijkse praktijken. Het programma continueerde de strategie uit de vorige programmaperiode om top-down aan de beïnvloeding van systemen en bottom-up aan de ondersteuning van netwerken van professionals te werken. Daarnaast richtte het programma zich op kennisontsluiting, voornamelijk in de vorm van kennisontwikkeling en kenniscirculatie. Deze strategie werd gericht op de drie pijlers van het programma: Onderwijs, Rijksoverheid en Decentrale overheden. Vanaf 2008 is het concept ‘arrangement’ geïntroduceerd in de NME-sector. Een arrangement is een coalitie waarin aanbieders, vragende, bestuurlijke en maatschappelijke partijen samenwerken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.