Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 437273
Title Case 3: ketensamenwerking en voedselverspilling
Author(s) LEI, ; Waarts, Y.R.
Department(s) LEI Wageningen UR
LEI MARKT & K - Duurzame Handel en Ketenvorming
Publication type Brochure
Publication year 2013
Keyword(s) voedselverspilling - verliezen - houdbaarheid (kwaliteit) - bewaartijd - voedselafval - etensresten - voedselketens - food wastage - losses - keeping quality - storage life - food wastes - leftovers - food chains
Categories Food Products (General)
Abstract Een omvangrijk deel van de voedselverliezen wordt veroorzaakt door inefficiënties in de keten. Een grote stap voorwaarts kan worden geboekt door ketenpartijen die gaan werken aan verbetering van efficiëntie en effectiviteit van de voedselketen in ketenverband. De strekking van het rollenspel voor de HBO-student is dat iedereen een (keten)rol inneemt en enkele scenario's bediscussieert vanuit de eigen rol.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.