Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 437282
Title Handleiding MEBOT onderwijs 2.03 : MEBOT onderwijs 2.0 : milieutechnisch, economisch bedrijfsmodel open teelten
Author(s) Hendriks, V.J.C.; Reeuwijk, P. van
Source Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 33
Department(s) Team Economie en Nematoden
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) handleidingen - economische modellen - scenario-analyse - gewasbescherming - bemesting - agrarisch onderwijs - computersimulatie - computer software - akkerbouw - vollegrondsteelt - guide books - economic models - scenario analysis - plant protection - fertilizer application - agricultural education - computer simulation - arable farming - outdoor cropping
Categories Farm Management / Agricultural Education
Abstract In deze handleiding staat informatie over het installeren van MEBOT en een algemene uitleg van het programma. Daarnaast staat hierin informatie over het invoeren van gegevens in MEBOT en hoe rapportages gemaakt kunnen worden. Het Milieutechnisch, Economie Bedrijfsmodel Open Teelten (MEBOT) is ontwikkeld als onderzoeksinstrument voor de economische evaluatie van zowel het mineralen als het gewasbeschermingsbeleid. Het model biedt de mogelijkheid om voor uiteenlopende bedrijfssituaties de effecten van verschillende (beleids)scenario’s in kaart te brengen. In overleg met COP plant (Landelijke expertisegroep van docenten in het agrarisch onderwijs die sturing geven aan het plantaardig onderwijs) is er een pilot gestart waarbij MEBOT in het schooljaar 2009/2010 wordt ingezet voor het Groen Onderwijs. Speciaal voor het onderwijs is een onderwijsversie gemaakt. In deze versie zijn alleen onderdelen beschikbaar die voor het onderwijs van belang zijn.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.