Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 437302
Title Precisieplaatsing van drijfmest en grondbewerking in maïs
Author(s) Vermeulen, G.D.; Huijsmans, J.F.M.; Meuffels, G.J.H.M.
Source Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 510) - 34
Department(s) PPO/PRI AGRO Field Technology Innovations
Team Internationale Productie & Gewasinnovatie
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) bemesting - plaatsing (van meststoffen) - maïs - rijenbemesting - precisielandbouw - gereduceerde grondbewerking - grondbewerking - veldproeven - fertilizer application - placement - maize - band placement - precision agriculture - reduced tillage - tillage - field tests
Categories Fertilizers, Fertilizer Application / Maize
Abstract In dit rapport wordt verslag gedaan van een veldexperiment in 2012, waarin verschillende toedienmethoden (volveldsinjectie en rijenbemesting), verschillende grondbewerkingstrategieën (vóór of na de rijenbemesting) en de meerwaarde van het gebruik van woelpoten op de rijenbemester werden onderzocht bij twee mestgiften. Vergeleken met volveldstoediening van dierlijke mest was de drogestofopbrengst hoger als deze geconcentreerd werd in ondergrondse stroken waar de maïs vlak naast gezaaid werd (rijenbemesting). Daarbij benutte de maïs de N in de mest beter. Het bleek mogelijk om een niet kerende grondbewerking na de rijenbemesting uit te voeren, waarbij de mest maar weinig werd verspreid en het positieve effect van rijenbemesting behouden bleef. Het toepassen van woelpoten gaf wisselende resultaten. De bevindingen bieden goede perspectieven voor toepassing van het onderzochte syteem in de praktijk.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.