Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 437415
Title Innovatieve dijkconcepten in de Zuidwestelijke Delta
Author(s) Tangelder, M.; Groot, A.M.E.; Sluis, C.J. van; Loon-Steensma, J.M. van; Meurs, G. van; Schelfhout, H.; Ysebaert, T.; Luttik, J.; Ellen, G.; Eernink, N.M.L.
Source Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C029/13) - 76
Department(s) IMARES Delta
Alterra - Climate change and adaptive land and water management
IMARES
Earth System Science
Alterra - Nature and society
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) hoogwaterbeheersing - dijken - veiligheid - ontwerp - innovaties - rapporten - natuurontwikkeling - woningen - recreatie - aquacultuur - zoutwaterlandbouw - flood control - dykes - safety - design - innovations - reports - nature development - dwellings - recreation - aquaculture - saline agriculture
Categories Hydraulic Engineering
Abstract In het kader van het Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta (DP ZWD) heeft het ministerie van Economische Zaken aan IMARES, Alterra, Wageningen University (Earth System Science Group) en Deltares gevraagd onderzoek uit te voeren naar ‘innovatieve dijkconcepten’, en daarnaast de meerwaarde en kansen te bepalen voor toepassing van deze concepten in de Zuidwestelijke Delta. Innovatieve dijkconcepten worden door het DP ZWD gezien als mogelijke maatregelen voor het optimaliseren van de huidige veiligheidsstrategie.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.