Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 437443
Title Duurzame landbouw verantwoord : methodologie om de duurzaamheid van de Nederlandse landbouw kwantitatief te meten
Author(s) Boone, J.A.; Dolman, M.A.; Jukema, G.D.; Kernebeek, H.R.J. van; Knijff, A. van der
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 316) - 169
Department(s) LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
Animal Production Systems
LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
WIAS
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) duurzame landbouw - methodologie - duurzaamheid (sustainability) - akkerbouw - tuinbouw - sierteelt - veehouderij - kwantitatieve analyse - nederland - sustainable agriculture - methodology - sustainability - arable farming - horticulture - ornamental horticulture - livestock farming - quantitative analysis - netherlands
Categories Alternative Farming
Abstract Dit werkdocument is een deelresultaat van het overkoepelende project ‘Monitoring duurzame landbouw’ waarin de duurzaamheid van de Nederlandse primaire landbouw wordt gemonitord. De doelstelling voor dit deelproject is het opstellen van de methodologie om de duurzaamheid van de Nederlandse landbouw kwantitatief te meten. Er wordt een methodologisch kader gepresenteerd dat gebruikt is om het onderwerp af te bakenen, het schaalniveau vast te stellen en relevante thema’s en indicatoren te selecteren. Verder worden ‘witte vlekken’ geïdentificeerd, thema’s waarvan de duurzaamheid op dit moment nog niet goed vastgesteld kan worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.