Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 437466
Title Teeltdegronduit. Resultaten 2012 hyacint in 3 teeltsystemen
Author(s) Vreeburg, P.J.M.; Kool, S.A.M. de
Event Kennisdag PPO BBF, 2013-02-08
Department(s) Flower Bulbs
Publication type Poster (professional)
Publication year 2013
Keyword(s) teeltsystemen - hyacinthus - substraten - hydrocultuur - cultuur zonder grond - ziektebestrijding - bereikt resultaat - cropping systems - substrates - hydroponics - soilless culture - disease control - achievement
Categories Cropping Systems / Liliales
Abstract Overzicht van de resultaten van 2012 van 3 teeltsystemen in hyacint: substraatbedden: een verkenning van de kansen en knelpunten om inzicht te krijgen in het optreden en mogelijkheid tot voorkómen van scheurbodem, waterteelt: het opschalen en bevestigen van potentieel zeer goede groei en verbetering van de bolkwaliteit, bollenmeer (afgedekte ondergrond): het vaststellen of stomen mogelijk is als ontsmettingsmethode tussen twee teelten hyacint en van invloed is op groei en eventueel gezondheid (Pythium).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.