Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 437475
Title Energielandschap ontwikkeling in studio operationele planning : 2010-2012 Community of Practice (CoP) Valorisatie bio-massa uit natuur & landschap
Author(s) Knaap, W.G.M. van der; Meulen, T.J.E. van der
Source Wageningen : Wageningen UR - 35
Department(s) Land Use Planning
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) landgebruiksplanning - duurzame energie - regionale planning - regionale ontwikkeling - bio-energie - biobased economy - vestigingsplaats van de productie - kosten-batenanalyse - veluwe - gelderland - land use planning - sustainable energy - regional planning - regional development - bioenergy - location of production - cost benefit analysis
Categories Land Use Planning
Abstract Duurzame energie is direct verbonden aan een bepaalde locatie. Deze locatie wordt beïnvloed door vele uiteenlopende ruimtelijke en natuurlijke aspecten. We kunnen daarom vaststellen dat duurzame energie afhankelijk is van de ruimtelijke organisatie van een betreffende locatie. In dit verslag wil de leerstoelgroep landgebruiksplanning van Wageningen Universiteit een bijdrage leveren aan het KIGO-project door een planproces te beschrijven voor het ontwikkelen van een energielandschap. Het verslag biedt inzicht in hoe ruimtelijke planners de ruimtelijke organisatie van een bepaald gebied of regio trachten te begrijpen. Via een analyse van een gebied wordt een plan ontwikkeld onderbouwd met verschillende kwalitatieve en kwantitatieve methodes, zoals de SWOT-analyse, multicriteria analyse en een Maatschappelijke Kosten- Baten Analyse (MKBA)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.