Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 437510
Title Ganzen, voer voor discussie
Author(s) Mattijssen, T.; Westerink - Petersen, J.; Buijs, A.E.; Steingröver, E.G.; Langers, F.
Source Vakblad Natuur Bos Landschap 10 (2013)2. - ISSN 1572-7610 - p. 32 - 35.
Department(s) Alterra - Nature and society
Forest and Nature Conservation Policy
Alterra - Governance
Publication type Article in professional journal
Publication year 2013
Keyword(s) fauna - wildbeheer - natuurbeleid - maatschappelijk draagvlak - opinies - wildlife management - nature conservation policy - public support - opinions
Categories Nature Management (General)
Abstract Discussies over het welzijn van wilde dieren gaan er vaak heftig aan toe. Denk aan de discussies over wintersterfte van grote grazers in de Oostvaardersplassen, de aanpak van de ganzenproblematiek, de orka Morgan en recent nog de bultrug Johannes. Emoties kunnen hierbij hoog oplopen en natuurbeherende organisaties krijgen dan ongezouten kritiek. In dit artikel kijken we naar de ganzendiscussie van de afgelopen jaren zoals die werd gevoerd in de media en op internet. We laten zien welke argumenten, emoties en ethische visies daarin een rol spelen. Dit levert aanknopingspunten op om beter te kunnen voorspellen en begrijpen wanneer maatschappelijke conflicten ontstaan en hoe daar door terreinbeheerders mee kan worden omgegaan.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.