Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 437511
Title Natuur als onderdeel van het product, kunnen onderscheidende merken natuur en landschap financieren?
Author(s) Westerink - Petersen, J.; Engelsma, K.A.; Migchels, G.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2389) - 49
Department(s) Alterra - Nature and society
LR - Environment
Animal Breeding and Genetics
LR - Backoffice
LR - Innovation Processes
WIAS
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) agrarisch natuurbeheer - natuurgebieden - begrazing - rundvee - vleeskoeien - marketing - innovaties - handelsmerken - netwerken - agri-environment schemes - natural areas - grazing - cattle - beef cows - innovations - trade marks - networks
Categories Nature Management (General) / Farm and Captive Animals (General) / Animal Products
Abstract Boeren produceren landschap en natuur naast voedsel en andere verkoopbare producten en diensten. Dit rapport analyseert een aantal voorbeelden van netwerken van boeren die een merk ontwikkelden, waarmee zorg voor natuur en landschap kan worden ‘meeverkocht’ als kenmerk van het product of de dienst, en onderzoekt of dergelijke merken een alternatief kunnen zijn voor subsidies voor agrarisch natuurbeheer. Speciale aandacht wordt gegeven aan de inhoud van het merkverhaal, het verdienmodel inclusief de geldstroom naar natuur en landschap, de afspraken, die nodig zijn binnen het netwerk, en de eventuele rol van ketenpartijen. Het concept Nested Markets wordt gebruikt als basis voor de analyse en aanbevelingen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.