Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 437549
Title Beheersing resistente melganzevoet : beheersing van melganzevoet (Chenopodium album) die minder gevoelig is voor de herbiciden met de werkzame stoffen metamitron en metribuzin
Author(s) Hoek, H.; Wijnholds, K.H.
Source Lelystad : PPO AGV (PPO publicatie 538) - 18
Department(s) PPO AGV Team Bodemkwaliteit
Team Bodemkwaliteit
Team Internationale Productie & Gewasinnovatie
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) herbiciden - tegen herbiciden resistente onkruiden - onkruidbestrijding - chenopodium album - chemische bestrijding - landbouwkundig onderzoek - aardappelen - suikerbieten - akkerbouw - herbicides - herbicide resistant weeds - weed control - chemical control - agricultural research - potatoes - sugarbeet - arable farming
Categories Herbicides
Abstract In opdracht van het Productschap Akkerbouw heeft het PPO-AGV in 2010 en 2011 onderzoek gedaan naar mogelijkheden tot bestrijding van resistente melganzevoet (Chenopodium album) in aardappelen en suikerbieten. In aardappelen leidt de toevoeging van een linuron bevattend middel aan Sencor niet tot een goede bestrijding van resistente melganzevoet. Melganzevoet die resistent is tegen Sencor, kan in zetmeel- en consumptieaardappelen wel goed bestreden worden met de combinatie van Challenge en linuron. Van de middelen die in suikerbieten zijn onderzocht, bleek de combinatie van Betanal Expert en Goltix de beste werking tegen resistente melganzevoet te hebben.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.