Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 437619
Title Zaaien op dorre bodem : wereldwijde aanpak van verwoestijning
Author(s) Lynden, Godert van
Source Zaaien op dorre bodem : wereldwijde aanpak van verwoestijning, WageningenWorld, 2013-01-01, M. de Boo, http://edepot.wur.nl/250899
Department(s) ICSU World Data Centre for Soils
International Soil Reference and Information Centre
ISRIC - World Soil Information
Publication type Media appearance
Publication year 2013
Keyword(s) land degradation - rehabilitation - soil degradation - soil conservation - world - desertification
Categories Land degradation & Land conservation
About Om verwoestijning terug te dringen, is de afgelopen jaren in droge gebieden volop geëxperimenteerd met herstelmaatregelen en nieuwe vormen van landgebruik. Dat leverde een schat aan strategieën op die ook voor de bevolking lonend zijn. ‘De aanpak van boeren in Cambodja is nu toegankelijk voor beleidsmakers in Peru.’
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.